CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT MARTÍ DEL CANIGÓ
Municipi: Castell de Vernet
Comarca: Vallespir
Retalls d'història
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00
0 00 00 00
0
0
0
0
0