CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
Sta Mª de BELLPUIG DE LES AVELLANES
Municipi: Les Avellanes
Comarca: La Noguera
Retalls d'història