CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
Sta Mª de BELLPUIG DE LES AVELLANES
Municipi: Les Avellanes
Comarca: La Noguera
Retalls d'història
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
00000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
00
00
0
0
26
27
28
29
0
0
30
31
32
33
34
0
0
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
0
0