CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANTA MARIA DE VALLBONA DE LES MONGES
Municipi: Vallbona de les Monges
Comarca: Urgell

Santa Maria de Vallbona de les Monges fou el monestir femení més important de la Corona d'Aragó. La seva abadessa era mitrada, altrament dit, tenia rang de bisbe. En aquest cenobri, barreja d'estils romànic, cistercent i gòtic, foren enterrades la reina Violant d'hongria i la seva filla Sança d'Aragó. De l'església cal destacar el cimbori-campanar, obra mestra del gòtic català és considerat una de les set meravelles de Catalunya.

El claustre té forma trapezoïdal. Els diversos estils i èpoques donen una singular varietat dins un mateix tema de simplicitat i d’austeritat. La nau sud (s XII) és d’estil romànic primitiu i no té cap mena de decoració. La nau de llevant (s. XIII) també és romànica, adornada aquesta amb petits rosetons i capitells d’una gran bellesa. La nau nord (s XIV) pertany a la millor escola d’estil ogival, i finalment, la nau de ponent (s. XV) és una construcció neoromànica, amb elements típics renaixentistes.

El castell de Tamarit va passar a ser de la comunitat del monestir de Vallbona de les Monges. L'abadessa del monestir exercia el senyoriu del castell i percebia tots els drets senyorials amb tot rigor. Tots? No ben bé ja que el dret de cuixa, tan comú per aquells temps, no el podia exercir. Recordem que el dret de cuixa era un dels anomenats mals usos que donava dret al senyor feudal de jeure amb les núvies la nit de noces, deixant al pobre marit a la porta. La seva condició de dona i de monja no li feia possible fer-ne ús. Per tal de que no minvessin els seus drets, l'abadessa prengué el costum de transferir el dret a un dels seus vassalls amb ordre que l'exercís amb tot el rigor tal i com es feien satisfer tots els altres drets. Els pobres vassalls no tenien cap més remei que obeïr les ordres de l'abadessa sota pena de mort, ja que la senyora considerava la negació com una desobediència.