CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT DANIEL DE GIRONA
Municipi: Girona
Comarca: Gironès
Retalls d'història
00
00
00
00
00
0
0