CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SEU DE GIRONA
Municipi: Girona
Comarca: Gironès
Retalls d'història