CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANTA MARIA DE RIPOLL
Municipi: Ripoll
Comarca: Ripollès
Retalls d'història
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
 
 
0a  
a                                      
     
     
           
           
           
           
           
           
     
000
000
000
000
           
           
           
           
           
           
 
     
aa                                      
                                       
a      
0