CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT PERE DE CASSERRES
Municipi: Les Masies de Roda
Comarca: Osona
Goigs
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
12
13
000
000
0
0
0
0
0
0
000
000