CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANT SALVADOR DE BREDA
Municipi: Breda
Comarca: La Selva
Retalls d'història