CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SAN JUAN DE LA PEÑA
Població:
Província: Osca
Retalls d'història