CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
CATEDRAL DE TUDELA
Població: Tudela
Província: Navarra
Notes històriques
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
TRAMUNTANA
1
4
8

11
4
8
PONENT
LLEVANT
4
11
3
13
1
8
4
MIGJORN