CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANTA MARIA DE GAZOLAZ
Població: Gazolaz (Cizur)
Província: Navarra

                                     
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
222
             
2222