CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SAN PEDRO DE LA RUA DE ESTELLA
Població: Estella (Lizarra)
Província: Navarra
Retalls d'història