CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANTA MARIA DEL SAR
Municipi: Santiago de Compostela
Província: A Coruña