CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SAN ANDRÉS DE ARROYO
Municipi: San Andrés de Arroyo
Província: Palencia