CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
SANTA MARIA DE GRADEFES
Municipi: Gradefes
Província: León