CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
EUNATE
Població: Eunate
Província: Navarra
Retalls d'història
Capitells de la galeria