Valladolid
La Rioja
CLAUSTRES
LA CATALUNYA ROMÀNICA
ESGLÉSIES ROMÀNIQUES AMB GALERIA
Tot i que de galeries porticades romàniques en podem trobar algunes arreu, la majoria estan distribuides entre les províncies de Sòria, Segòvia i Guadalajara. Podríem dir que aquest tipus d'esglésies són una singular aportació de Castella a l'art romànic. Les més antigues daten del segle XI però la majoria són de finals del segle XII i del XIII.

Aquestes galeries normalment estan situades tot al llarg del mur de migjorn i era el lloc adient per a celebrar diferents aconteixements religiosos, polítics, socials i, fins i tot, judicials.

Arquitectònicament, la galeria porticada és un espai amb sostre, que rodeja un o més costats de l'església, delimitat exteriorment per arqueries amb columnes parejades o pilars que es recolzen sobre un pòdium.

Les columnes sostenen voluminosos capitells que contrasten amb les dimensions dels fusts. L'escultura acostuma a ser molt primitiva que li dona un aire del preromànic.

Avila