FIRES i FESTES
FESTES i OFICIS
FESTES D'ARREU
FIRES I FESTES DE CATALUNYA
El calendari festiu
Bestiari
Enllaços
LA CARBONERA DE CÀNOVES - LA BARRACA

1.- Inici de la construcció: el carener sostingut per dos forcats.
2.- Construint la paret de pedra seca.
3.- El costellam de la barraca.
4.- Cal posar travessers per poder recobrir-la amb branques d'alzina premsades.
5.- Posant l'embalum o brancatge d'alzina.
6.- Posant el ginestell per impermeabilitzar-la.
7.- La barraca recoberta de ginestell.
8.- Una llauna per a la sortida de fums.
9.- El carener recobert de terra i fanàs.
10.- L'interior de la barraca amb el foc i el llit de brancam tendre i, al damunt, palla. Al davant el tronc que servirà per seure: l'agutzil.
11.- La barraca acabada. La porta: un feig de ginestell.