SANTUARIS
SANTUARIS MARINERS
MUSEUS

EXVOTS PINTATS - EXVOTS MARINERS

MUSEU ETNOLÒGIC - BARCELONA

Acabada l’Exposició Universal de 1929 l’arqueòleg Pere Bosch i Gimpera organitzà el Museu Arqueològic en l’espai de l’antic Pavelló de les Arts Gràfiques. Allí Joan Amades i Gelats organitzà una primera col•lecció d’Etnografia. Essent Agustí Duran i Sampere director de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona es repren la vella idea. Es demana a Ramon Violant i Simmora i a Joan Amades que organitzin el futur museu en el recinte del Poble Espanyol de Montjuïc.

Tot just acabada la guerra civil, Ramon Violant i Simorra, amb Agustí Duran i Sanpere i amb en Joan Amades creen la Secció Etnogràfica del Museu d’Indústries i Arts Populars al Poble Espanyol. Actualment tot aquest llegat patrimonial forma part del Museu Etnològic de Barcelona. Violant va adquirir un patrimoni objectual de gran importància per l’Etnografia catalana de tots els temps, en un moment d’alt risc per la conservació d’aquells materials humils i poc valorats de la cultura de la gent. El museu guarda una de les col·leccions d'exvots més importants de Catalunya.